Registracija

Potrebni podaci za registraciju:

  • Ime i prezime
  • Broj licence
  • JMBG broj
  • Naziv ustanove

Prijavu za učesnike ili predračun možete  poslati na e-mail:  simpozijum.holisticki.pristup@gmail.com

 

Registracija prijavljenih učesnika i uplata kotizacije za učešće u radu simpozijuma moguća je i na dan održavanja simpozijuma, u sali opštine Stari grad .

Napominjemo da je broj mesta ograničen i da će prednost imati oni učesnici koji su kotizaciju uplatili ranije ili uplatom po predračunu.