O Beogradu – Opština Stari grad

Dorćol je poneo ime po raskršću ulica cara Dušana, kralja Petra i Dubrovačke, koje su nekada vodile ka Istanbulu, Vidinu, Beču i Dubrovniku. Mnogo priča je ispričano o Dorćolu. U njima se govorilo o sudbinama poznatih Beograđana koji su odrasli u ovom delu grada, bitnim istorijskim događajima, anegdotama iz kafana, ulica, ćoškova.

Dorćol pripada starom delu Beograda, podeljen je na donji i gordnji deo i za mnoge nosi posebnu dušu koju u potpunosti mogu da osete samo oni, kako kažu, pravi Dorćolci!

Tu su rođeni i živeli oni koji su pisali našu istoriju, među kojima su Karađorđe, knez Aleksandar Karađorđević i knez Đorđe P. Karađorđević, Dositej Obradović, Milan Rakić, Nikola Pašić, Đorđe Krstić, Meša Selimović, Ljubiša Tumbaković i mnogi drugi.

Interesantno je da je na mestu gde se danas nalazi Dorćol nekada bilo gradsko jezero, a njegovo ime zapravo označava raskrsnicu četiri ulice koja se odnosi na raskrsnicu cara Dušana, kralja Petra i Dubrovačke, gde se nalazila raskrsnica koja je vodila ka Istanbulu, Vidinu, Beču i Dubrovniku. Naziv Dorćol potiče iz turskog jezika: dort – četiri, jold – put (dort jold – četiri puta).

Naime, za vreme turske vladavine na Balkanu, glavna ulica u Beogradu, u to vreme baš-čaršija, je bila cara Dušana i tako je bilo sve do polovine 19. veka.

Dorćol je dosta stradao za vreme bombardovanja 6. aprila 1941. godine. Mnogo ljudi je izgubilo život i mnogo zdanja je porušeno, a na njihovim mestima se danas nalaze brojne stambene zgrade.

Foto: Wikipedia

Inače, na Dorćolu u ulici Cara Dušana 10, nalazi se najstarija kuća u Beogradu koja je izgrađena 1727. godine, za koju se veruje da je nekada bila u sastavu dvora Aleksandra Virtemberškog. Nalazi se pod zaštitom države kao spomenik kulture, a svojevremeno je predstavljala prvi objekat u SFRJ koji je radio 24 sata dnevno.

Prema pričama starih Dorćolaca, navodno u podrumu ove kuće se nalazi ulaz ka lagumima koji vode sve do Zemuna.

Резултат слика за centar beograda     Резултат слика за centar beograda

Резултат слика за centar beograda     Резултат слика за centar beograda

Сродна слика     Сродна слика

Резултат слика за centar beograda     Резултат слика за opština stari grad

Сродна слика     Резултат слика за opština stari grad